СЕДМИЧНИ ПЛАНОВЕ ОТ 01.05 до 02.06. 2023г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  01.05.2023г.-05.05.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 01.05.2023г.ПОЧИВЕН ДЕН
  
ВТОРНИК 02.05.2023г.1. 12,00ч. – Среща с председателя на СОС и представители на Общински съвет в залата на ул. „Московска“ 33
  
СРЯДА 03.05.2023г. 
  
ЧЕТВЪРТЪК 04.05.2023г. 
  
ПЕТЪК 05.05.2023г. 
  
****************************************************************************************************
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  08.05.2023г.-12.05.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 08.05.2023г.ПОЧИВЕН ДЕН
  
ВТОРНИК 09.05.2023г. 
  
СРЯДА 10.05.2023г. 
  
ЧЕТВЪРТЪК 11.05.2023г.1. Посещение от Български младежки червен кръст за презентация на ученици от ГЕ от 12,30ч. до 14,00ч. в Конферентната зала.
  
ПЕТЪК 12.05.2023г.1. Педагогически съвет от 13,00ч. до 13,30ч.
Дневен ред:
– Отчитане на резултатите на 12 клас
– Разни
  
****************************************************************************************************
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  15.05.2023г.-19.05.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 15.05.2023г.1. Изпити за промяна на оценката за учениците от 12 клас (ако има такива ).
 2. Тържествено изпращане на 12 клас, випуск 2022/2023г. от 12,30ч.
 
ВТОРНИК 16.05.2023г.1.  Изпити за промяна на оценката за учениците от 12 клас (ако има такива ).
  
СРЯДА 17.05.2023г. 
  
ЧЕТВЪРТЪК 18.05.2023г.1. Втора смяна започва занятия в 12,30ч. Без ЧК за двете смени. Учебните занятия за втора смяна приключват в 17,40ч.
  
ПЕТЪК 19.05.2023г.1. ДЗИ по БЕЛ.
Неучебен ден за учениците от 1 до 11 клас.
  
****************************************************************************************************
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  22.05.2023г.-26.05.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 22.05.2023г.1. Втора смяна приключват занятия в 17,40ч.
( Без шести и седми час ).
  
ВТОРНИК 23.05.2023г.1. ДЗИ (второ ).
Неучебен ден за учениците от 1 до 11 клас.
  
СРЯДА 24.05.2023г.Неучебен ден.
  
ЧЕТВЪРТЪК 25.05.2023г.1. Неучебен, но работен ден. Колегите да пуснат годишен отпуск.
 2. За колегите от начален етап – Ден на отворените врати за 1-ви клас от 9,00ч. до 12,00ч.
 
ПЕТЪК 26.05.2023г. 
  
****************************************************************************************************
СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  29.05.2023г.-02.06.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 29.05.2023г.1. НВО по БЕЛ – 4 клас
  
ВТОРНИК 30.05.2023г.1. НВО по Математика – 4 клас
  
СРЯДА 31.05.2023г.1. Педагогически съвет от 13,00ч. до 13,30ч.
Дневен ред:
– Отчитане на резултатите на учениците от 1-ви до 3-ти клас.
  
ЧЕТВЪРТЪК 01.06.2023г. 
  
ПЕТЪК 02.06.2023г.