Ние сме група ученици, участващи в програмата “Teenovator”, които
разработват платформа, чрез която изявени в дадена област ученици да
преподават на изпитващи трудност ученици.
    За да реалиализираме поставените цели, с цел  проучване на пазара, моля да попълните прикачената анкета:
https://forms.office.com/e/WgzaH6jKdi

https://forms.office.com/e/WgzaH6jKdi