09.05.2023г.

Тържествено изпращане на 12 клас.

Тържествено изпращане на 12 клас, випуск 2022/2023г. на 15.05.2023г. Начало на тържеството от 12,30ч.  в училищния двор.