График на дейностите за 15.05.2023г  – Изпращане на Випуск 2023

  1. 11,30ч. – ЧК за 12.клас
  2. 12,00ч. – 1. клас посещава Випуск 2023г.

12.а – каб.100

12.б- каб.601

12.в- каб.602

12.г – каб.603

12.д – каб.604

12.е- каб. 605

       3. Учениците, учителите и родителите за 1.- 4.клас в този ден при приключване на първа смяна и начало за втора смяна  да използват входа от ул. „Софроний Врачански“ поради ремонтни дейности.

       4. 12,15ч. – Строяване на гимназиален етап в двора на училището по разчертаната схема.

       5. 12,20ч. – Строяване на 12. и 1. клас в коридора на партера и стълбите на 1.етаж откъм входа на бул. „Христо Ботев“, заедно с класните ръководители.

       6. 12,30ч.  – Начало на тържеството.