12.05.2023г.

Удължаване срока за получаване на оферти.

I. Удължаване срока за получаване на оферти по раздел VI от цитираната  Обява № 2186/28.04.2023 г. с пет работни дни, считано от 15 май 2023 г. (начална дата) до 22 май 2023 г. (крайна дата) включително в часовия интервал от 9 ч. до 17 ч. за всеки от работните дни (на 19.05.2023г. училището е затворено за външни посетители поради провеждане на ДЗИ) за следните извънкласни дейности:

1.  Народни танци – за възрастова група от 6 до 19 години /I клас – ХІІ клас/

2. Шах – за възрастова група от 6 до 19 години /I клас – ХІІ клас/;

Пълен текст на заповедта тук