13.05.2023г.

Еразъм+ Проект № 2021-1-RO01-KA220-SCH-000035907
“Ecological and environmental protection education in a European context!”

07.05.2023 – 13.05.2023
Каламата, Гърция В периода 07.05.2023 г. – 13.05.2023 г. в гр. Каламата, Гърция се проведе краткосрочен обмен на ученици и учители по проект “Ecological and environmental protection education in a European context!”. Домакин на срещата бе Пета гимназия Каламата.

 1. Официално посрещане в училище. Дейности за опознаване. Входен въпросник. Дейности
  по потребление на енергия в смесени международни екипи. Презентации за начините за
  намаляване на потреблението на енергия в страната на всеки партньор. Etwinning дейности.
  Обиколка с екскурзовод в историческия център и замъка на града.
 2. Среща в училище. Отпътуване за археологическия обект на Древна Месина. Посещение на
  представлението „Молещите се жени“ от Есхил, Кралска академия за драматично изкуство,
  Лондон (10-ти Международен младежки фестивал на античната драма в Месина). Уроци по
  устойчивост от миналото-Дейности в археологическия обект. Обяд в местен традиционен
  ресторант.
 3. Устойчиво училище – Обучителна сесия. Устойчиво училище – Работилница. Посещение на
  Музея на колекцията от гръцки костюми „Виктория Г. Карелия“.
 4. Среща в училище, отпътуване към Археологическия обект на Древна Олимпия. Посещение
  на пространството на Древна Олимпия-Културата като четвърти стълб на устойчивото
  развитие. “Гръцка вечер“.
 5. Резюме, дейности за загряване и екологични игри за устойчивост. Създаване на листовка
  „ЕКО“ в международни екипи. Рефлексивни дейности. Оценка – Попълване на въпросници за
  оценка. Връчване на сертификати за участие и Euro-pass сертификати.