Дейности извън училище.

На 29.05.2023 г. и 30.05.2023 г. с учениците от първи, втори и трети клас ще  се проведат проектни и творчески учебните занятия извън сградата на 32.СУИЧЕ ,,Св. Климент Охридски“ по график. Информация от класните ръководители.