26.05.2023г.

Протокол от работа на комисия за осъществяване на извънкласни дейности. 

Протокол от работа на комисия и Заповед на Директор относно процедура – конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности.

Протокол може да видите тук

Заповед може да видите тук