29.05.2023г.

Младши посланици на Европейския парламент

Като своеобразно продължение на участието на младшите посланици на Европейския парламент в нашето училище в гражданския дебат за иновациите и образованието по повод Деня на Европа на 9 май последваха още две събития. Нашият маратон от инициативи, посветен на най-важния ден за ЕС, обърна внимание на още две ключови теми – мерките за опазване на околната среда и уменията за безопасно използване и работа в интернет.

На 10 май с учениците от 6.а клас нашият екип проведе на английски език кахут, запознаване със стратегията на ЕС за опазване на околната среда, театрален пърформанс, в който главен участник беше планетата Земя. Накрая учениците от 6 клас и нашите посланици, разпределени в четири екипа, създадоха и представиха отново на английски език постери по различни екологични теми. Тази последна задача премина под звуците на известни класически произведения, изпълнени на рециклирани музикални инструменти.

Третата инициатива от маратона по случай 9 май посланиците на ЕП проведоха със съучениците си от 4-те класове. Разпределени по двама, учениците от 10. и 11. клас говориха за основни умения в областта на киберсигурността: управление на лични данни, преценяване на съдържанието, което споделяме, разпознаване на безопасността на даден сайт или на злонамерени съобщения. Учениците от 4. клас бяха много активни в последвалата дискусия, задаваха въпроси и даваха примери.

Екипът на посланиците благодари за съдействието при провеждането на инициативите на: класния ръководител на 6.а г-жа Ива Петрова, на преподавателите по английски език г-жа Марияна Бораджиева и по музика г-н Александър Митев; на класните ръководители на 4-те класове – г-жа Росица Абланска, г-жа Бойка Чакърова, г-жа Мариета Георгиева, г-жа Диана Стоилова и г-жа Миглена Тодорова. С тези инициативи посланиците утвърдиха и ценността на общностното начало – начален, прогимназиален и гимназиален етап, колеги, преподаващи различни предмети, работиха заедно творчески и с ентусиазъм!