31.05.2023г.

КОНКУРС / картина, постер, есе, презентация, колаж, макет, проект, електронна игра и др. продукти свързани с разделно събиране на боклук /

На вниманието на учениците от V до XI клас

КОНКУРС / картина, постер, есе, презентация, колаж, макет, проект, електронна игра и др. продукти свързани с разделно събиране на боклук /

Конкурсът се провежда под егидата  на Столична община и Община „Възраждане“

ТЕМА НА КОНКУРСА  : „Б“ като „БЪДЕЩЕ“, а не като „БОКЛУК“

Целта е да се популяризира разделното събиране на боклук на територията на София-град.

Всички творби, макети и  материали се събират до 11.00ч. на  19.06.223г. в 32.СУИЧЕ.

Официално откриване на изложбата и награждаване на 23.06.2023г.