01.06.2023г.

Протокол №2 от работа на комисия за осъществяване на извънкласни дейности. 

Протокол №2 от работа на комисия и Заповед на Директор относно процедура – конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности.

Протокол №2 може да видите тук

Заповед може да видите тук