4.06.2023г.

На 08.06.2023г. от 18:30ч. ще се проведе родителска среща за 7 клас.