СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  12.06. –  16.06.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 12.06.2023г.1. Изпит по математика от 13.30 часа за 8 клас – самостоятелна форма на обучение.
 2. Без шести и седми час за втора смяна.
 
  ВТ0РНИК 13.06.2023г.1. Неучебен ден.
 2. НВО – БЕЛ за 7 клас от 9.00 часа.
Вход от бул. „Христо Ботев“
3. НВО – БЕЛ за 10 клас от 11.00 часа.
Вход от ул. „Софроний Врачански“
 
СРЯДА 14.06.2023г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 15.06.20231. Изпит по информационни технологии от 13.30 часа за 8 клас – самостоятелна форма.
2. От 15.06.2023 г. до края на учебната година учениците от седми и осми клас ще учат първа смяна.

Допълнително ще бъде качен график.
ПЕТЪК 16.06.20231. Неучебен ден.
2. НВО математика за 7 клас от 9.00 часа.
Вход от бул.“ „Христо Ботев“
3. НВО математика за 10 клас от 11.00 часа.
Вход от ул. „Софроний Врачански“