ОБУЧЕНИЕ -17.06.2023г.

Колеги,

ПРЕПОДАВАМЕ БГ организират обучение.

Тема: КАК ДА АНГАЖИРАМЕ УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ?

  • Дата: 17 юни (събота) 2023г.
  • Брой кредити: Участниците получават удостоверение с 1 квалификационен кредит
  • Продължителност: 16 академични часа
  • Подготовка – 2 ч. 
  • Синхронно обучение: 09:00 – 16:00 (вкл. почивки)
  • Последваща асинхронна задача: 6ч. (до 2 седмици след синхронното обучение)
  • Форма на провеждане: Онлайн синхронно обучение

Обучението е безплатно за НАШЕТО училище.

Регистрацията е отворена до 14.06.2023г. и става индивидуално.

За да Ви излезе формата за регистрация, е необходимо да влезете в профила си.

Линк за регистрацията : Как да ангажираме учениците чрез проектно-базирано обучение? | Prepodavame.bg