СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  19.06. –  23.06.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 19.06.2023г.1. Обучение от 9.00 часа в конферентната зала за педагогическите специалисти.
 2. От 19.06. до 21.06.2023 г. учениците от седми клас учат в сборни групи както следва:
– 7.а, 7.в и 7.е клас учат с програмата на 7.е клас в класната стая на 7.а клас
– 7.б и 7.д клас учат с програмата на 7.д клас в класната стая на 7.д клас
– 7.г и 7.ж клас учат по своите програми
 
  ВТ0РНИК 20.06.2023г.1. Педагогически съвет от 13.15 часа  конферентната зала. Присъствието е задължително.
Дневен ред: Отчитане резултатите на учениците от 4 до 6 клас.Гласуване на Национална програма „Заедно в изкуството и спорта
“Гласуване на годишен план-прием за 5 клас за 2023/24 учебна година. Гласуване на учебните планова за учебната 2023/24 г.
  
СРЯДА 21.06.2023г.1. Международна конференция по проект Erasmus+KA220 iLearning-eCreativity-eOiversity Project в конферентната зала от 9.00 часа.
  
ЧЕТВЪРТЪК 22.06.2023г.1. Посрещане на гости по проект „Тик  Ток лидерство“.
2. Раздаване на дипломи на 12 клас в двора на 32.СУИЧЕ от 10.30 часа.
3. За периода 22.06. до 23.06. учениците от седми клас учат в сборни групи както следва:
– 7.а и 7.б учат по своите програми
– 7.в и 7.е учат с програмата на 7.в в стаята на 7.в клас
– 7.г , 7.д и 7.ж клас учат с програмата  и в стаята на 7.г клас
ПЕТЪК 23.06.2023г.