22.06.2023г.

Платени извънкласни дейности от следващата учебна година (2023/2024) в сградата на 32.СУИЧЕ

Уважаеми родители, 

Уведомяваме ви, че  след проведен конкурс  са избрани следните  фирми:

Спортен клуб „Стар Тийм“ – спортно карате;

СК „Роберта“ – балет и художествена гимнастика;

Образователен център „Междучасие Тийн“ ООД – български език и литература, математика;

Аво Бел ООД – английски език,

 които от следващата учебна година (2023/2024) ще провеждат платени извънкласни дейности в сградата на 32.СУИЧЕ.

За повече информация се обръщайте директно към школите. 

Контакти:

Спортен клуб „Стар Тийм“ – спортно карате. Телефон за контакт – 0888 744 700;

СК „Роберта“ – балет и художествена гимнастика. Телефон за контакт – 0888 237 781;

Образователен център „Междучасие Тийн“ ООД – български език и литература, математика.

Телефон на учебен и административен офис на ул. Ген. Гурко 45: 02/427 73 33; Телефон на учебен и административен офис на бул. Княз Ал. Дондуков 77: 02/981 95 90

Аво Бел ООД – английски език. Телефон за контакт – 0700 15025;