22.06.2023г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА 2023 /2024 УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НА УЧЕНИЦИ ЗАПИСАНИ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА В 32. СУИЧЕ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “,

  ЗАПОВЯДАЙТЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 28 ЮНИ 2023 Г. (СРЯДА) ОТ 17.30 Ч.

ДО 17.00 Ч. НА 27.06.2023Г. НА САЙТА НА УЧИЛИЩЕТО ЩЕ БЪДАТ КАЧЕНИ СПИСЪЦИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ  УЧЕНИЦИ,  КЛАСНИТЕ СТАИ И КЛАСНИТЕ ИМ РЪКОВОДИТЕЛИ. В СПИСЪЦИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПО НОМЕРА ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ (ИСОДЗ ПГУ) В ПЪРВИ КЛАС.

  OЧАКВАМЕ ВИ!