27.06.2023г.

Родитеска среща първи клас

Уважаеми родители,

В приложените списъци можете да намерите разпределението на първокласниците за учебната 2023/2024 година по паралелки.

На 28.06.2023г. в 17:30 часа ще ви очакваме на опознавателна родителска среща.

Заповядайте!

СПИСЪЦИ ПО ПАРАЛЕЛКИ 2023/2024