27.06.2023г.

Културен обмен с училище“ St. Marks Girl’s school“ в Ню Делхи, Индия

През учебната 2023 / 2024 година ще се осъществи културен обмен с училище“ St. Marks Girl’s school“ в Ню Делхи, Индия.

В обмена могат да участват ученици от 9, 10 и  11 клас през учебната 2023/2024г. Учениците ще бъдат настанени в семейства на свои връстници от Индия и ще приемат реципрочно, индийски деца в семействата си.

Необходимо е  учениците желаещи да се включат в обмена да:

  • напишат мотивационно писмо, на английски език, в което да изложат мотивите си за участие в културния обмен и с какво този обмен ще допринесе за личностното им развитие.
  • попълнят анкета с въпроси отнасящи се до лични данни, интереси, хранителни предпочитания и др.

Анкетата можете да изтеглите от тук 

Крайният срок за подаване на горепосочените документи е 5 юли 2023 г.

При интерес от Ваша страна, за подробна информация и изпращане на мотивационното писмо и предоставената анкета, моля обърнете се към:

госпожа Венета Велкова на e-mail : venetavelkova@gmil.com

 госпожа Ирина Андонова на e-mail : irina1024@abv.bg