11.07.2023г.

ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с отпускане на еднократната помощ за 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти и 8-ми клас, Ви уведомявам, че на основание писмо № 0522-625/06.07.2023г. на Заместник-министъра на образованието и науката не е необходимо да представяте удостоверение от учебното заведение.

Писмо на Заместник-министъра на образованието и науката – ЛИНК