12.07.2023г.

Учебни смени за учебната 2023/2024 год. – за първия учебен срок

Учебни смени за учебната 2023/2024 год.
I-ва смянаII-ра смяна
1 клас 
2 а, б, в клас2 г, д, е клас
3 клас4 клас
5 клас9 клас
6 клас10 клас
7 клас11 клас
8  клас12 клас