24.07.2023г.

Отворено писмо от родители на ученици от 32.СУИЧЕ

Отворено писмо от родители на ученици от 32.СУИЧЕ „Св. Кл. Охридски“ във връзка с доклад от г-жа Савина Савова, кмет на район Възраждане до Столичен общински съвет, с предложение за преобразуване чрез сливане на 76 ОУ с 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“.

Молим за Вашата подкрепа:

https://forms.gle/Haz2LepXapWeNwtp6