26.07.2023г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ, ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕПАРАЛЕЛКАБРОЙ ПАРАЛЕЛКИСВОБОДНИ МЕСТА
КОДИМЕКОДИМЕОБЩОМЪЖЕЖЕНИ
220403232. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“2771ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ ИНТЕНЗИВНО, НЕ121
220403232. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“2773ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ ИНТЕНЗИВНО, ИЕ11
220403232. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“2775ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ ИНТЕНЗИВНО, ФЕ1 2
220403232. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“2777ЧУЖДИ ЕЗИЦИ – АЕ ИНТЕНЗИВНО, РЕ1  
220403232. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“3371СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ – АЕ ИНТЕНЗИВНО, НЕ11
220403232. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“3372ПРИРОДНИ НАУКИ – АЕ ИНТЕНЗИВНО, ИЕ, БЗО И ХООС1