07.08.2023г.

Комисия за прием на ученици в осми клас на незаетите места след четвърти етап

МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС ЗАПОВЕДТА ТУК