05.09.2023г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

на 12.09.2023г. от 17.30ч. ще се проведат родителски срещи за родителите на учениците от първи, пети и осми клас.

КЛАСНИ СТАИ ЗА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ НА 12.09.2023Г.КЛАСОВЕ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ
308I AРОСИЦА АБЛАНСКА-ТОДОРОВА
309I ББОЙКА ЧАКЪРОВА
310I ВМАРИЕТА ГЕОРГИЕВА
311I ГЕЛЕНА НИКОЛОВА
312I ДДИАНА СТОИЛОВА
313I ЕМИГЛЕНА ТОДОРОВА  
200V АСОФИЯ ДЮЛГЕРОВА
201V БГЕОРГИ ДИМИТРОВ
202V ВВЕСЕЛИНА ПАВЛОВА-НАЙДЕНОВА
203V ГРАДИНА РОМАНОВА-ИВАНОВА
204V ДСЕБИХА МЕТУШЕВА
205V ЕТАНЯ БЕЛЯСИН
100VIII AВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА
101VIII ГДЕСИСЛАВА ВЪЛЧАНОВА
102VIII ЕЦВЕТЕ ЖЕКОВА-СТЕФАНОВА
103VIII ДРУМЯНА НИКИФОРОВА
104VIII ВКАТЕРИНА НИКОЛОВА
105VIII БЕМИЛИЯ ХРИСТОВА