08.09.2023г.

ШЕСТВИЕ В ПАМЕТ НА ФИЛИП. ПРЕСИЧАМ ПРАВИЛНО! НЕ ме УбИВАЙТЕ!

ШЕСТВИЕ В ПАМЕТ НА ФИЛИП, КАКТО И В ПОДКРЕПА НА СЕМЕЙСТВАТА НА ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ – 14 СЕПТЕМВРИ, 18:00 ЧАСА.

НАЧАЛНА ТОЧКА: 32.СУИЧЕ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Маршрут: бул. “Тодор Александров” – пл. “Независимост” – пл. “Княз Александър I” – бул. “Цар освободител” – ул. “Георги Сава Раковски” – ул. “Ген. Гурко”