СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  11.09. –  15.09.2023г.

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДНИТЕ 13,14 И 15 СЕПТЕМВРИ ЩЕ БЪДЕ ДОБАВЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНО

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  11.09. –  15.09.2023г.
ПОНЕДЕЛНИК 11.09.2023 г.1. Среща на всички колеги в конферентната зала от 9.00 часа.
  2. Среща МО – БЕЛ в стая 100 от 9.30 часа.
3. Среща МО – чужди езици в стая 100 от 10.00 часа.
4. Среща МО – математика в стая 100 от 10.30 часа.
5. Среща МО – природни науки в стая 100 от 11.00 часа.
6. Среща МО –  ГО в стая 100 от 11.30 часа.
7. Среща МО – изкуства и спорт в стая 100 от 12.00 часа.
8. Среща МО – начален етап в стая 8 от 12.30 часа.
 
  ВТ0РНИК 12.09.2023 г.1. ПС в конферентната зала от 13.00 часа.
2. Родителски срещи за 1, 5 и 8 клас.
  
 
 
СРЯДА 13.09.2023 г. 
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 14.09.2023 г. 
ПЕТЪК 15.09.2023 г. ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА