ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА – 15.09.2023 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
За откриване на учебната 2023/2024 година – 15.09.2023 г.
 

НАЧАЛЕН ЕТАП
1. клас –  9:15 часа класните ръководители чакат децата с табели в големия двор. След това влизат в стаи, както следва:
1 А – партер – стая 1
1 Б – партер – стая 2
1 В – партер – стая 3
1 Г – ет. 1, стая 8
1 Д – ет. 1, стая 7
1 Е – ет. 1, стая 5
Непосредствено преди началото на тържеството класовете трябва да са подредени и подготвени да излязат през входа откъм бул. „Христо Ботев“ след като водещите ги обявят. ЧАСА НА КЛАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЛЕД ТЪРЖЕСТВОТО В КЛАСНИТЕ ИМ СТАИ.
           ПЪРВА СМЯНА – 9:15 ЧАСА В КЛАСНИТЕ СТАИ ЗА ЧАС НА КЛАСА
3 А, 3 Б, 3 В, 3 Г, 3 Д, 3 Е. В 9:45 да са подредени в големия двор.
ВТОРА СМЯНА – 9:45 ЧАСА ДА СА ПОДРЕДЕНИ В ГОЛЕМИЯ ДВОР
2 А, 2 Б, 2 В, 2 Г, 2 Д, 2 Е, 4 А, 4 Б, 4 В, 4 Г, 4 Д. ЧАСА НА КЛАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЛЕД ТЪРЖЕСТВОТО, КАТО 2. КЛАС ВЛИЗАТ СЪОТВЕТНО:
            2 А – партер, стая 1
            2 Б – партер, стая 2
            2 В – партер, стая 3
            2 Г – ет. 1, стая 5
            2 Д – ет. 1, стая 7
            2 Е – ет. 1, стая 8
4. КЛАС СЛЕД ТЪРЖЕСТВОТО ВЛИЗАТ ЗА ЧАС НА КЛАСА В КЛАСНИТЕ СИ СТАИ.
 
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
               5, 6 и 7. клас – в 9:45 часа трябва да са подредени в големия двор на разчертаните за тях места.
УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5, 6 И 7. КЛАС ЩЕ ПРОВЕДАТ ЧАС НА КЛАСА СЛЕД ТЪРЖЕСТВОТО.
 
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 8. КЛАС (ПОДГОТВИТЕЛНИ) В 9:00 ЧАСА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ЧАКАТ КЛАСОВЕТЕ В КЛАСНИТЕ ИМ СТАИ ЗА ЧАС НА КЛАСА. В 9:45 часа осмите класове слизат и се нареждат по азбучен ред на стълбите към фоайето.

 9. КЛАС И 10. КЛАС – В 9:15 ЧАСА СЕ СЪБИРАТ ЗА ЧАС НА КЛАСА, КАТО ВЛИЗАТ СЪОТВЕТНО В СТАИ:
9 А – 200
9 Б – 201
9 В – 202
9 Г – 203
9 Д – 204
9 Е – 205
10 А – 300
10 Б – 301
10 В – 302
10 Г – 303
10 Д – 304
10 Е – 305
 В 9:45 часа се подреждат в големия двор на разчертаните места за тържеството.

11. КЛАС – 9:30 ЧАСА ДА СА НАРЕДЕНИ В ГОЛЕМИЯ ДВОР. ЧАС НА КЛАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЛЕД ТЪРЖЕСТВОТО, КАТО ВЛИЗАТ СЪОТВЕТНО В СТАИ:
            100 – 11 А клас
            101 – 11 Б клас
            102 – 11 В клас
            103 – 11 Г клас
            104 – 11 Д клас
            105 – 11 Е клас

 12. КЛАС – 9.30 ЧАСА В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1. – 7. КЛАС ТРЯБВА ДА СА ОБЛЕЧЕНИ С УЧИЛИЩНИ УНИФОРМИ. УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ТРЯБВА ДА СА ОБЛЕЧЕНИ С ОФИЦИАЛНО ОБЛЕКЛО, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА 32. СУИЧЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“.
 
НАЧАЛО НА ТЪРЖЕСТВОТО – 10 ЧАСА