12.09.2023г.

Опознавателна среща

Опознавателна среща за  I клас на 13.09.2023г. в 32.СУИЧЕ“Свети Климент Охридски“

ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕМ!

Уважаеми първокласници и родители,

На 13.09.2023г. ще се проведе опознавателна среща за I клас.

За учениците от I A,  I Б,  I В срещата ще се проведе от 9.00 до 10.30 часа в класните стаи.

За учениците от   I Г,  I Д,  I Е клас срещата ще се проведе от 11.00 до 12.30 часа в класните стаи.

Класните ръководители и учителите ЦДО I клас посрещат учениците в големия двор на училището, вход откъм бул. Христо Ботев, и качват учениците в класната им стая.

Децата е необходимо да носят цветни моливи и един черен молив.

ОЧАКВАМЕ ВИ!