ОТГОВОРНИЦИ – 15.09.2023 год.
ОТГОВОРНИЦИ
 
         – Ръководещ тържеството (произнася командите за марша и знамената) – Асен Денчев
         – Водещи ученици от 12. Клас и ПАПКИ за водещите – Д. Петрова, П. Михайлов
         – Озвучаване – Илиана Траянова, Александър Митев
         – Музикално оформление и програма – Илиана Траянова, Александър Митев
         – Програма на 1. клас – Меги Тодорова, Диана Стоилова, Мариета Георгиева, Бойка Чакърова, Роси Албанска, Елена Николова
         – Знаменосци – Руми Данева
         – Знамената на двора – Елка Русева, Валери Ангелов
         – Разчертаване на двора – учителите по ФВ
         – Навлизане на 1. клас в двора – класните ръководители на 1. клас
         – Навлизане на 8. клас в двора – класните ръководители на 8. клас
         – Обезпечаване проходимостта откъм входа под колоните – 12 а, 12 б, 12 в – отг. класните ръководители
         – Осигуряване място за преминаване на 1. клас към входа откъм бул. „Хр. Ботев” и за навлизане на 1. клас след края на тържеството – 12 г, 12 д, 12 е – отг. класните ръководители
– атрибути за тържеството (менче, пълно с вода, ножица, трикольор, звънец, табла, покривка, маса) – Елка Русева; П. Михайлов (камбаната и трикольорът са при физкултурниците)
– поп, погача, вино, свещи за водосвета – Краси Павлова
         – Гостите (на 15.09.2023 до 9.50 ч да е предаден списъкът с гостите на водещите) – Нели Костова
         – Цветя за гостите – ???
Кутии за дарения – Сабина Хубавенкова
– Охрана на кутиите – по двама ученици от 11 клас, които да са в училище в 9:00 часа. След края на тържеството занасят кутиите на класните си, които след края на ЧК ги предават в счетовсодството.
          – Ученици, които ще ги поднасят цветя на гостите – П. Михайлов, Деси Танева ???
         – Персонално раздаване на табелки за 1., 5. и 8. клас – Краси Павлова (1 клас), Лидия Алексиева (5 клас), Петър Алексиев (8 клас)
         – Украса (портрет, венец) – Сабина Хубавенкова, майсторите
         – Венец от цветя (арка) и деца, които ще я държат – двама ученици от 7 г Андрей и Денис – Сашо Митев,  майсторите
– Ученици, които да държат трикольора – две деца от 4 клас –Маргарет Велкова
         – Монтиране на портрет и лозунг – майсторите
            – Осигуряване на две маси на двора – една за озвучителя и втора за менчето, камбаната, цветята – Елка Русева, майсторите
         – Надписи над кутиите за дарения – Деси Петрова
         – Охрана на кутиите за дарения –Петър Михайлов, Деси Петрова