Занимания по интереси

Колеги, моля всички желаещи да сформират групи за занимания по интереси да попълнят и входират в канцеларията заявление от учител. Заявлението да бъде изпратено чрез Школо на Мария Хр. Николова, а копие от входирания екземпляр да бъде оставен в кацеларията в „тавичката“ с името на Ива Цветкова. Срокът е 19.09.2023 год.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в занимания по интереси