СЕДМИЧЕН ПЛАН 18.09 – 21.09.2023г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  18.09. –  21.09.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 18.09.20231.Събрание на ученическия съвет от 13.00 часа в конферентната зала.
  
 
  ВТ0РНИК 19.09.20231. Родителски срещи за всички 4, 2.г, 2.д и 2.е класове от 18.30 часа.
 2. Родителски срещи за всички 6 и 7 класове от 18.30 часа.
 Без седми час за втора смяна.
 
СРЯДА 20.09.20231. Родителски срещи за всички 3, 2.а, 2.б и 2.в класове от 18.30 часа.
 2. Родителски срещи за гимназия,  9 – 12 клас от 18.30 часа.
Без седми час за втора смяна.
 
ЧЕТВЪРТЪК 21.09.2023–––-
ПЕТЪК 22.09.2023      ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК