15.09.2023г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

В седмицата 18.09 – 21.09.2023г. ще се проведат първите родителски срещи.

Родителски срещи за всички 4 и за 2.г; 2.д; 2.е  класове ще се проведе на 19.09.2023 г. (вторник) от 18.30 часа.

Родителски срещи за всички 3 и за 2.а; 2.б; 2.в  класове ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) от 18.30 часа.

Родителски срещи за всички 6 и 7 класове ще се проведе на 19.09.2023 г. (вторник) от 18.30 часа.

Родителски срещи за гимназия,  9 – 12 клас ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) от 18.30 часа.