ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОПЪЛНИ И ПРЕДАДЕ В СРОК

Колеги, в срок до 30.09.2023 год. всички учители да попълнят и предадат в канцеларията на училището следната декларация – изтегли ТУК

Моля да прочетете и попълните стриктно декларацията а не само името си.