19.09.2023г.

ПЛАТЕНИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ УЧЕБНА ГОДИНА (2023/2024) В СГРАДАТА НА 32.СУИЧЕ

Уважаеми родители, 

Уведомяваме ви, че  в сградата на 32.СУИЧЕ ще се провежат следните платени извънкласни дейности:

Спортен клуб „Стар Тийм“ – спортно карате;

СК „Роберта“ – балет и художествена гимнастика;

Образователен център „Междучасие Тийн“ ООД – български език и литература, математика;

Аво Бел ООД – английски език;

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ ДИРЕКТНО КЪМ ШКОЛИТЕ. 

КОНТАКТИ: 

Спортен клуб „Стар Тийм“ – спортно карате. Телефон за контакт – 0888 744 700;

СК „Роберта“ – балет и художествена гимнастика. Телефон за контакт – 0888 237 781;

Образователен център „Междучасие Тийн“ ООД – български език и литература, математика.

Телефон на учебен и административен офис на ул. Ген. Гурко 45: 02/427 73 33; Телефон на учебен и административен офис на бул. Княз Ал. Дондуков 77: 02/981 95 90

Аво Бел ООД – английски език. Телефон за контакт – 0700 15025;