28.09.2023г.

Второ мултипликационно събитие по проект Еразъм+ 2021-1-EL01-KA220-SCH-00002779 Intelligent Learning-eCreativity-eDiversity, 24-25.09.2023, Никозия,Кипър

Второ мултипликационно събитие по проект Еразъм+ 2021-1-EL01-KA220-SCH-00002779 Intelligent Learning-eCreativity-eDiversity се проведе успешно на 24-25 септември 2023 г. в Никозия,Кипър с домакин регионалното основно училище на Тамасос.
Координатор на проекта е Университетът на Крит, E.DI.V.E.A., с участие на партньори от пет държави: 32.СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ София, България, регионално основно училище Tamasos, Кипър, основно училище Kalivos, Крит, основно училище Инкукалнас, Латвия, частна гимназия II, Германия и център за обучение Diemedis, Литва. Участваха Medion 7- Media Standards Networks, Гърция и Институтът за компютърни технологии и публикации Diophantus (CTI).
Преподаватели, родители, ученици, представители на партньорските училища и гости присъстваха на това оригинално хибридно събитие.По време на събитието учениците от основното училище на Тамасос, участници в проекта, с гордост представиха своите дигитални разкази на тема „Безопасност в Интернет“ и начина на работа, с акцент върху сътрудничеството с учениците от другите училища. Представени бяха и успешни практики, подходи и образователни инструменти, разработени в рамките на проекта.
Основната цел на проекта е обучението на учители от различни страни в Разширена педагогическа рамка, разработена от Лабораторията за електронно обучение (EDIBEA) на Университета на Крит. Тази рамка позволява на ученици от различни страни да си сътрудничат онлайн, засилвайки тяхната креативност, като същевременно зачитат многообразието. В същото време те създават дигитални истории за безопасността в интернет със свои връстници от други страни.
За да се постигне тази цел:

  1. Специални интерактивни образователни материали бяха разработени на базата на принципите на електронното съдържание в подкрепа на учителите по време на проекта.
  2. Беше създадена съвременна онлайн среда за обучение (iLE), за да обслужва нуждите от обучение на учителите по време на семинара за хибридно обучение.
  3. Беше разработена интерактивна среда за онлайн обучение (e-me4all) на учениците, за да се подобри тяхното онлайн сътрудничество с връстници от другите страни.
  4. Беше създадена интерактивна виртуална изложба (IVRE), за да позволи на всеки да разгледа дигиталните истории и илюстрираните сценарии на учениците.