СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  02.10. –  06.10.2023г.

ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  02.10. –  06.10.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 02.10.2023г.1. Провеждане на тренинг с 9.а клас – 1 и 2 час от 13.30 до 15.00 часа в стая 205.
  
 
  ВТ0РНИК 03.10.2023г.
  
СРЯДА 04.10.2023г.1. Провеждане на тренинг с 9.в клас – 6 и 7 час от 17.50 до 19.15 часа в стая 205.
 2. Провеждане на тренинг с 5.а клас  – 1 и 2 час от 7.30 до 9.00 часа в кабинета по ИИ.
 
ЧЕТВЪРТЪК 05.10.2023г.1. Провеждане на тренинг с 5.в клас – 3 и 4 час от 9.10 до 10.50 часа в кабинета по ИИ.
2. Учредяване клуб БМЧК в конферентната зала от 13.00 часа.
 
ПЕТЪК 06.10.2023г.1. Провеждане на тренинг с 9.б клас – 1 и 2 час от 13.30 до 15.00 часа в стая 205.