СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 09.10.-13.10.2023г.

ПОНЕДЕЛНИК 09.10.2023г.1. Провеждане на тренинг с 5.г клас – 4 и 5 час по технологии и предприемачество.
  
 
 ВТ0РНИК 10.10.2023г.1. Провеждане на тренинг с 9.г клас – 1 и 2 час от 13.30 до 15.00 часа в стая 203.
  
 
 
СРЯДА 11.10.2023г.1. Провеждане на тренинг с 5.б клас – 3 и 4 час по ИИ.
  
 
ЧЕТВЪРТЪК 12.10.2023г.1. Провеждане на тренинг с 9.д клас – 2 и 3 час от 14.20 до 15.50 часа в стая 205.  
ПЕТЪК 13.10.2023г.1. Провеждане на тренинг с 5.д клас – 1 и 2 час по ИИ.
  2. Провеждане на тренинг на 9.е клас от 13.30 до 15.00 часа /1 и 2 часа/ в стая 205.