Педагогически съвет

Колеги, на 19.10.2023г. от 13.00 часа ще се проведе Педагогически съвет в Конферентната зала.