СЕДМИЧЕН ПЛАН

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  16.10. –  20.10.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 16.10.20231.Краен срок за предаване на анализите на входните нива.
  
ВТ0РНИК 17.10.2023 
  
СРЯДА 18.10.2023
  
ЧЕТВЪРТЪК 19.10.20231. Провеждане на тренинг с 5.е клас – 5 и 6 час по ИИ.  
  
ПЕТЪК 20.10.2023