Стипендии на Фулбрайт по програмата  “Opportunity Funds – Bulgaria“

Във връзка с писмо на МОН с №9105-281/01.11.2023 г, с вх. № РУО1-35640/01.11.2023 г. относно стипендии на Фулбрайт по програмата  “Opportunity Funds – Bulgaria”, Ви уведомявам, че Държавният департамент на САЩ, посолството на САЩ в Република България и Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ обявяват конкурс за 10 стипендии, всяка по 5000 щ.д. Крайният срок за подаване на документи е 8 януари 2024 г.

Основната цел на програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици, които имат високи академични постижения и лидерски качества, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и за започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

Какво покрива стипендията

  • Подготовка и регистрационни такси за явяване на тестовете iBT TOEFL и SAT;
  • Изпращане на резултатите в акредитирани американски колежи и университети;
  • Такси за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани колежи и университети в САЩ;
  • Местен/вътрешен транспорт и настаняване в общежитие в София за участие в работни семинари;
  • Такси за кандидатстване за студентска виза и записване в университет;
  • Двупосочен самолетен билет до висшето училище в САЩ и обратно;
  • Едномесечна стипендия за лични разходи в началото на учебната година в САЩ.

Учениците кандидатстват за стипендиите “Opportunity Funds – Bulgaria” чрез апликационна форма. Подробна информация за конкурса и за стъпките при кандидатстване може да се намери на следния електронен адрес: https://www.fulbright.bg/konkurs-opportunity-funds-bulgaria/.

Съветите на настоящите участници в програмата Opportuntiy Funds – Bulgaria към бъдещите кандидати са публикувани на следния електронен адрес: https://www.youtube.com/@educationusabulgaria-3024/videos.