ОБУЧЕНИЕ НА 11 и 12.11.2023г. ГР. БАНСКО

Колеги, изпращам списъци за обучението на 11 и 12.11.2023г.

Обучението ще се проведе в гр. Банско хотел „Танне“.  Линк на хотела: Добре дошли! – СПА хотел Танне (hotel-tanne.com). Настаняването в хотела е в двойни стай и ще се извърши веднага след пристигането! Няма разпределение кой с кого ще бъде в стая! Тръгване от 32.СУИЧЕ на 11.11.2023г. в 7.00ч. Трябва да се Носят лаптопи(може един лаптоп за двама!). Всички обучаващи се трябва да могат да влезнат в edu.mon.bg . Тези от вас, които имат проблем с влизането в edu.mno.bg могат да дойдат на 09.11.2023г. четвъртък. от 9.00ч до 17.00ч при Юлиян Топалов за съдействие.

1 група2 група
1.      Албена Петкова Цанкова 1.      Йордан Лъчезаров Лазаров
2.      Александър Петров Митев2.      Катерина Иванова Желязкова
3.      Анелия Страхилова Митова-Манчева3.      Катерина Христова Николова
4.      Антоанета Недева Стефанова4.      Лилия Руменова Обретенова
5.      Борислава Бориславова Петрова5.      Любка Викторова Чолашка
6.      Галина Красимирова Веселинова6.      Маргрета Михайлова Велкова
7.      Ваня Ангелова Григорова7.      Момчил Ангелов Кузманов
8.      Георги Николаев Димитров8.      Наталия Юриевна Николова
9.      Десислава Александрова Танева9.      Павлина Георгиева Пацовска
10.  Десислава Бориславова Здравкова10.  Светлана Павлинова Спасова
11.  Диана Ангелова Стоилова11.  Себиха Алмазова Метушева
12.  Цветелина Генчева Тодорова-Петрова12.  Силвия Георгиева Илиева
13.  Диана Михайловна Стоянова13.  Силвия Христова Русева
14.  Димитър Георгиев Антонов14.  Снежана Богданова Буланова
15.  Димо Димитров Иванов15.  София Василева Дюлгерова
16.  Добромира Андреева Ганчева16.  Стефка Любенова Дионисиева
17.  Елена Емилова Николова17.  Стоянка Димитрова Русева
18.  Елеонора Мони Данаилова18.  Таня Радоева Белясин
19.  Емилия Боянова Христова19.   Юлия Георгиева Николова-Георгиева
20.  Здравко Иванов Здравков20.  Юлия Игнатова Михайлова