Общински кръг на олимпиадата по математика

Колеги, на 9.12.2023 г. /събота/ ще се проведе общински кръг на олимпиадата по математика. В олимпидата ще участват ученици от от IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XII клас. Желаещите да участват като квестори моля да се запишат в списъка в срок до 15.11.2023г.: https://forms.gle/aLCy2KZFPc27JD4o6