СЕМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.11 ДО 17.11.2023г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  13.11. –  17.11.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 13.11.2023
  
  ВТ0РНИК 14.11.2023
  
 
СРЯДА 15.11.2023
  
ЧЕТВЪРТЪК 16.11.2023
ПЕТЪК 17.11.2023 –
 ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ :   
На 16.11. /четвъртък/ от 13.00 часа в конферентната зала  – откриване на Академия за ранно кариерно развитие.
     На 18.11. и 19.11.2023 г. – обучение в гр. Разлог