Класните ръководители в гимназиален етап да проверят списъка на подадените от учениците документи за стипендии. Да се отстранят забележките в срок до 15.11.2023г. в счетоводството при Веска Стоянова. ** Има нанесени забележки и в графа успех!

ЕДНОКРАТНИ СТИПЕНДИИ

СПИСЪК на стипендиантите за учебната 2023/2024 г. I-ви срок по реда на чл. 4, ал. 1, т. 2
от Вътрешни правила за отпускане и получаване на стипендии
                        (еднократна стипендия за постигнати високи резултати от ученика в учебната, 
извънкласната или училищната дейност)
ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯСУМА
   
 9 А 
1БОЯНА РОСЕНОВА ГРИГОРОВА60,00
2МОНИКА МАКАРИЕВА ГЕОРГИЕВА60,00
   
  
1АРДЕН  АДЕМ  ВЕЛИ60,00
2ИВО ИВОВ ТЕНЕВ60,00
3ИЗАБЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГЕРГИНОВА60,00
4КОНСТАНТИН БОРИСОВ ЕНЕВ60,00
5СИМОНА БЛАГОЕВА ТАЧЕВА60,00
   
  
1ИЛЕЙН ИВАЙЛОВА ТОШЕВА60,00
   
 10А 
1КАТЕРИНА ИВАНОВА РАВАЛИЕВА60,00
   
 10Б 
1АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА АНИНА60,00
2АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА КАМБУРОВА60,00
   
 10В 
1ВИКТОРИЯ БОРИСОВА МИТОВА60,00
2ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА БОГДАНОВА60,00
3ВАЛДЕМИР ИВАЙЛОВ СТОЯНОВ60,00
   
 10Г 
1ЙОАННА ГЕНАДИЕВА ДАФИНКИЧЕВА60,00
   
 10Д 
1НИКОЛА КРАСИМИРОВ КЪНОВ60,00
2АНДРИАН МАРИАНОВ СТОЯНОВ60,00
   
 10Е 
1СТИЛИЯНА ЮРИЕВА АСЕНОВА60,00
2НИКОЛ ОРЛИНОВА СТОЯНОВА60,00
3ВИКТОРИЯ РУМЕНОВА АТАНАСОВА60,00
4ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА ТОДОРОВА60,00
5ВИКТОРИЯ БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА60,00
6КАРОЛИНА ТОШКОВА ГЕОРГИЕВА60,00
   
   
 11Б 
1КРИСТИНА КИРИЛОВА ТОДОРОВА60,00
2МАРТИН БИСЕРОВ ТЕРЕЗОВ60,00
   
 11В 
1БОБИ БОЙКОВ БОБЕВ60,00
2ИВАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ60,00
3СТОЯН ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ60,00
   
 11Г 
1АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ЛАКОВА60,00
2КАЛИНА БИСЕР ГРИГОРОВА60,00
3МАДИНА МОХАМЕД АРЕФ САЙФИ60,00
   
 11Д 
1ПРЕСИЯН СПАС  СПАСОВ60,00
2ВАСИЛИЯ ВАСИЛЕВА СОЛУНКИНА60,00
 12А 
1ДЕЯН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ60,00
   
 12Б 
1ВАЛЕРИ СВЕТОСЛАВОВ  ГАВАЗОВ60,00
2КАЛОЯН ВЛАДИМИРОВ МАРИНОВ60,00
3МИ ХА ФАН60,00
4НИКОЛА МАРТИНОВ СТОИМЕНОВ60,00
   
 12В 
1ИВАН ИВАНОВ ТОТЕВ60,00
   
 12Г 
1ВИКТОР МИХАЙЛОВ ТОМОВ60,00