СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 20.11 – 24.11.2023г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  20.11. –  24.11.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 20.11.20231. От 20.11. до 24.11.2023 г. – Климентови дни, отбелязване на патронния празник.
  
  ВТ0РНИК 21.11.2023
  
СРЯДА 22.11.20231. Състезание по творческо писане на английски език за 9 – 12 клас от 11.45 часа в стая 406
 2. Състезание по творческо писане на английски език за 6 – 8 клас от 13.30 часа в стая 405
 
ЧЕТВЪРТЪК 23.11.20231. Педагогически съвет от 13.00 в конферентната зала.
  
ПЕТЪК 24.11.2023