27.11.2023г.

СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА

„ЯНУАРИ“ ПРЕЗ НОЕМВРИ ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА

В ПИЕСАТА „ЯНУАРИ“ НА ЙОРДАН РАДИЧКОВ ШЕЙНАТА ИДВА ОТНОВО
И ОТНОВО, ЗА ДА ОТВЕДЕ ПОРЕДНИЯ ПЕРСОНАЖ КЪМ ЗАСНЕЖЕНОТО СЪРЦЕ НА ИЗВОРА НА БИТИЕТО. ВЪВ ФИЛОСОФСКИЯ УНИВЕРСУМ НА ЙОРДАН РАДИЧКОВ „ЯНУАРИ“ СЕ ПРЕВРЪЩА В ЦЕНТРАЛЕН МЕТАФИЗИЧЕСКИ КОНЦЕПТ; „ЯНУАРИ“ Е „СФЕРА, ЧИЙТО ЦЕНТЪР Е НАВСЯКЪДЕ, А ОКРЪЖНОСТТА – НИКЪДЕ“. ТЕАТРАЛНИЯТ ПРОЕКТ ИЗСЛЕДВА ВИЗУАЛНО-ПЛАСТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА МЕТАФИЗИЧЕСКИ ПУКНАТИНИ В СКОВАНИТЕ ЛЕДОВЕ НА СМИСЪЛА, ПРЕЗ КОИТО ПРОБЛЯСВА СЛЪНЦЕТО НА ЧИСТИТЕ ИДЕИ ЗА СВЕТА, ЗА ЧОВЕКА, ЗА НАДЕЖДАТА…

ФИЛОСОФСТВАЩИТЕ ТЕАТРАЛИ ОТ 10. И 11. КЛАС ОТ УЧИЛИЩНИЯ КЛУБ „ПЕРСЕФОНА – ФИЛОСОФИЯ И ТЕАТЪР“ ПРЕДСТАВИХА ОБНОВЕН ВАРИАНТ НА ПРОЕКТА СИ ПО ТЕКСТОВЕ НА ЙОРДАН РАДИЧКОВ В ТЕАТРАЛНАТА ЗАЛА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ НА 14 НОЕМВРИ.
ГОСТУВАНЕТО НА КЛУБА БЕШЕ ЧАСТ ОТ ПРАЗНИЧНАТА СЕДМИЦА НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ПОВОД СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФИЛОСОФИЯТА – ЕКИПЪТ ПОДНАСЯ БЛАГОДАРНОСТТА СИ КЪМ ОРГАНИЗАТОРИТЕ! ЗАЕДНО С ПУБЛИКАТА, ВКЛЮЧВАЩА КОЛЕГИ И УЧЕНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ОТ УНИВЕРСИТЕТА, СЦЕНИЧНИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ НА МАГИЧНИЯ БЪЛГАРСКИ
ПИСАТЕЛ ПРЕСЪЗДАДОХА УСЕЩАНЕТО ЗА ЕДИНСТВОТО НА ЧОВЕКА КАТО МИКРОКОСМОС И МАКРОКОСМОСА. КАТО В ОТРАЗИТЕЛНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ЗАЛЕДЕНА ЯНУАРСКА РЕКА ПО СЦЕНАТА СЕ ОГЛЕЖДАХА ТЕНЦИ, ВЪЛЦИ, КУЧЕТА, МУХИ, УСТАТИ ЖЕНИ, ХОРА С КОКИЛИ, САМАТА ПОЛЯРНА ЗВЕЗДА, ТАЗИ „СЕВЕРНА МОНА ЛИЗА“… ОГЛЕЖДАШЕ СЕ И ЕДИН САМОТЕН ЧОВЕК, ЗА КОЙТО РАДИЧКОВИЯТ РАЗКАЗВАЧ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ БИ ЗАКЛЮЧИЛ „САМИ СМЕ И НЕ СМЕ САМИ.“…

ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО БЕШЕ ПОСЛЕДВАНО ОТ ДИСКУСИЯ, В КОЯТО АКТЬОРИ И ПУБЛИКА ЗАЕДНО ОБСЪДИХА НЯКОЙ ОТ ОБРАЗИТЕ, ТЕМИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ В РАДИЧКОВИЯ УНИВЕРСУМ. СТАНА ДУМА И ЗА ПОДИВЕЛИТЕ ДУМИ, ИГРАЕЩИТЕ ДУМИ, ЗА ФИЛОСОФСКОТО И ТЕАТРАЛНО ОПИТОМЯВАНЕ НА СЛОВОТО, НО И ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО СЛОВОТО ОПИТОМЯВА И ДЕФИНИРА ЧОВЕШКОТО…