27.11.2023г.

 ГОСТУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА/ФИЛОСОФИЯ“ В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ НА 16 НОЕМВРИ

Нашите философи празнуват тематичния си празник в Нов
български университет

Въпросите около природата на човека и неговото бъдеще продължават да бъдат
водещи в полето на хуманитаристиката и в частност на философията. Показателно
е, че ЮНЕСКО запази темата си за бъдещето на човека за Световния ден на
философията от миналата година и през настоящата – това е ясен знак, че
поставените въпроси са големи, сериозни и изискват продължаващо и
интердисциплинарно изследователско усилие. Под мотото именно на тези въпроси
премина и празничното гостуване на учениците от профила „Български език и
литература/Философия“ в 12. клас в Нов български университет на 16 ноември. За
завършващите ни философи беше подготвена специална програма, включваща:
тематични лекции на проф. Михаил Неделчев и доц. Ясен Захариев със съпътстващи
дискусии, представяне на програмите от департамент „Философия и социология“,
разглеждане на трите корпуса и на специални звена/центрове на висшето учебно
заведение като студиата за радио и телевизия, ателиетата на департаментите
„Изящни изкуства“ и „Стъкло“ , галерия „УниАрт“. В края на празничния ден
философите имаха възможност да гледат открита репетиция на спектакъла „За
ЧУДОиМИР“ с режисьор доц. Ася Иванова.

Празничният ден в НБУ завърши с усмивки, подаръци и огромна благодарност
към домакините ни!