ГЛАСУВАНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНТА 2023/2024 ГОДИНА

Класните ръководители в срок до 08.12.2023г. в НЕИСПУО да попълнят в ЛОД на ученика в меню „СТИПЕНДИИ“ стипендията на учениците от гласувания списък.

** В НЕИСПУО задължително се попълва: „РАЗМЕР НА СТИПЕНДИЯТА % – В ТАБЛИЦАТА ИМА * РАЗЛИЧНИ: 50% 100% и ДРУГА“; „СУМА“; „ПЕРИОД“; „ОСНОВАНИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ“; „НАЧАЛНА ДАТА – ПОСОЧВА СЕ 15.09.2023г.)