СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 04.12.2023 – 08.12.2023г.

СЕДМИЧЕН ПЛАН ЗА ПЕРИОДА  04.12.2023г.- 08.12.2023г.
 
ПОНЕДЕЛНИК 04.12.2023г.1. Всички служители да пуснат отпуск за датите 28.12.23г., 29.12.23г и 02.01.2024г. – срок 06.12.2023г.
  
 
ВТОРНИК 05.12.2023г.1. Класните ръководители на ученици, застрашени от слаби оценки да проведат срещи-консултации с родителите.
  
СРЯДА 06.12.2023г.
  
ЧЕТВЪРТЪК 07.12.2023г.1. Лекция Академия за ранно кариерно ориентиране в стая 602 от 12,00ч.
  
 
ПЕТЪК 08.12.2023г.1. Краен срок за класните ръководители в НЕИСПУО да попълнят в ЛОД на ученика в меню „СТИПЕНДИИ“ стипендията на учениците
ПРЕДСТОЯЩИ  На 09.12.2023г. (събота) от 09,00ч. – Общински кръг на олимпиада по математика.